Semestralny program Digital Media & CMC

Semestralny program w języku angielskim Digital Media & Computer Mediated Communication został opracowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony uczelni będących partnerami Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w programie Erasmus. Od dłuższego czasu uczelnie te wykazywały zainteresowanie studiami z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Wzorem bardzo udanych dwóch edycji semestralnego programu w języku angielskim organizowanego na Wydziale Nauk Pedagogicznych pragniemy na naszym Wydziale zaproponować organizację studiów semestralnych z zakresu związanego ze specjalnością media cyfrowe i komunikacja elektroniczna. Dwunastotygodniowy program będzie organizowany od marca do czerwca 2012 roku. W ramach programu studenci będą mieli szansę realizacji różnorodnych zadań warsztatowych oraz poznawania współpracujących z Zakładem Nowych Mediów instytucji działających w obszarze nowych mediów i rozrywki cyfrowej.

Proponowane kursy:
• History of new media
• Cyberculture
• Digital games narratives
• Cyberactivism and persuasion
• Social media marketing
• TV journalism
• Online journalism
• Video production for new media
• E-pr
• Interactive photography and new photo techniques
• Foreign Language - english
• Foreign Language - polish