Studia II stopnia (magisterskie)

nowe specjalności dla absolwentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej
oraz dla absolwentów wszystkich innych kierunków studiów licencjackich!!!