dr Tomasz Smejlis

Abslowent wrocławskiej polonistyki. W pracy badawczej zajmuje się nowymi mediami z uwzględnieniem aspektów kulturowych i socjologicznych oraz kulturą i literaturą popularną, ze szczególnym naciskiem na świat przedstawiony w speculative fiction. Współautor Słownika literatury popularnej, członek Polskiego Towarzystwa Badania Gier.

 

Prowadzone zajęcia:

  • Język w komunikacji elektronicznej i przekazach audiowizualnych
  • Kultura popularna