mgr Marek Staniewicz

Dziennikarz, wykładowca, doradca wydawniczy, doradca ds. kreowania wizerunku i PR. W przeszłości związany był m.in. z Gazetą Wyborczą i magazynem komputerowym CHIP, wydawnictwami Vogel Burda Publishing oraz Bauer. W ramach działalności wydawniczej kierował pismami z branży IT oraz wprowadzał nowe pisma na krajowy rynek prasowy. Obecnie asystent w Zakładzie Nowych Mediów Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Zajmuje się przede wszystkim tematyką wpływu nowych mediów na wypowiedź dziennikarską, bada również procesy zachodzące w kulturze masowej, pozostałe zainteresowania: cyberkultura, marketing produktowy i strategiczny, PR korporacyjny, kreowanie wizerunku.
Kierownik Podyplomowego Studium Komunikacja w Biznesie.

 Prowadzone zajęcia:

  • Wprowadzenie do dziennikarstwa magazynowego i gazetowego,
  • pracownia prasowa,
  • dziennikarstwo online,
  • techniki komputerowe w realizacji filmowej i telewizyjnej,
  • nowe media w komunikacji społecznej.

Ważniejsze publikacje:

  1. Dziennikarstwo on-line [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, Kraków 2008.
  2. O trollach i plonkach, czyli o niektórych aspektach netykiety językowej w grupach dyskusyjnych. [w:] Język a multimedia, red. Agnieszka Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko Wrocław 2005.
  3. Interakcja i budowanie tożsamości grupowej: strona WWW jako czynnik modyfikujący i kreujący przekaz medialny. [w:] WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, red. Agnieszka Dytman-Stasieńko, Jan Stasieńko, Wrocław 2008.