dr Piotr Para

Zastępca Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, doktor socjologii, instruktor i reżyser teatralny; w przeszłości aktor Teatru Pantomimy Henryka Tomaszewskiego; zainteresowania badawcze: procesy instytucjonalizacji w Internecie, współzależność rzeczywistości medialnej i rzeczywistości społecznej, znaczenie edukacji artystycznej w procesie socjalizacji.

Prowadzone zajęcia:

 • Socjologia
 • Socjologia mediów
 • Badanie Internetu

WYBRANE PUBLIKACJE:

 • 1999 Zmiana roli oraz funkcji Rynku wrocławskiego w latach dziewięćdziesiątych z perspektywy socjologicznej [w:] Wrocławski Rynek. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Historyczne we Wrocławiu w dniach 22-24 października 1998 roku, Wrocław 1999
 • 1998 Percepcja nowoczesnej architektury w zabytkowym centrum miasta (na przykładzie Domu Towarowego :”Solpol” we Wrocławiu) [w:] Acta Universitatis Wratislawiensis, No 2060, Wrocław 1998
 • 1999 Nauczyciele wobec kształtującej się nowej rzeczywistości oraz ich opcje [w:] Acta Universitatis Wratislawiensis, No 2146, Wrocław 1999
 • 2009 Leksykon public relations, red. Jerzy Olędzki, Dariusz Tworzydło, wydawnictwo Newsline oraz Bonus Liber, Rzeszów 2009
 • 2010 Rola aktorska a rola społeczna – znaczenie warsztatów teatralnych w rozwoju młodego człowieka, [w:] Rola teatru w procesie edukacji nieformalnej. Od teorii do praktyki, red. M. Strońska-Zaremba, Wrocław 2010
 • 2010 Zmiana w rozumieniu socjotechnik w Polsce, [w:] Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem, red. D. Tworzydło, Z. Chmielewski, wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, Rzeszów 2010
 • 2010 Religijność indywidualna a kultura WEB 2,0, [w:] Religijność i duchowość – dawne i nowe formy, red. M. Libiszowska-Żółtkowska, S. Grotowska, wydawnictwo NOMOS, Kraków
 •  2010 Zmiana społecznej roli dziennikarza w dobie mediów cyfrowych, [w:] Nowe media i komunikowanie wizualne, red. P. Francuz, S. Jędrzejewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010
 • 2012 Kompilacje jako praktyka tworzenia w obszarze kultury popularnej, [w:] Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym, red. A. Cybal-Michalska, P. Wierzba,  Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012
  2012 Przestrzeń zgiełku a społeczne interakcje, [w:] Przestrzeń zgiełku. Przestrzenie wizualne i audialne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmioty i metoda badań, red. A. Janiak, J. Harbanowicz, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012
 • 2012 Procesy instytucjonalizacji społeczeństwa sieci, [w:] „Via Comunnicandi – Pismo z antropologii komunikacji i epistemologii społecznej” nr 1,  Oficyna Wydawnicza ATUT, red. B. Sierocka (w druku)