Członkowie Zakładu Nowych Mediów koncentrują swoje zainteresowania badawcze wokół następujących obszarów:

 • antropologia audiowizualna
 • historia i antropologia animacji i efektów specjalnych
 • computer mediated communication
 • dziennikarstwo obywatelskie i dziennikarstwo online
 • ludologia
 • nowe media a ruchy społeczne
 • culture jamming i cyberaktywizm
 • perswazja wizualna
 • socjologiczne badania Internetu i webstudies
 • teoria przekazu telewizyjnego i reportażu multimedialnego (fotokastu)
 • narracja w mediach interaktywnych