Program  studiów zakłada, że studenci wyposażeni w wiedzę praktyczną obligowani są do realizacji w czasie zajęć różnorodnych zadań projektowych. Taki charakter mają też najczęściej prace licencjakie i magisterskie.